Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

Renowacja zabytków

4

Wykonujemy kompleksowe prace budowlano - konserwatorskie architektury.
Realizujemy między innymi prace konserwatorskie:

  • elementów i detali architektonicznych kamiennych, sztukatorskich, ceramicznych
  • elementów i detali z metalu
  • drewna zabytkowego
  • malarskich dekoracji architektonicznych
  • malarstwa ściennego
  • dzieł sztuki